Διαγωνισμός καινοτομίας

GreenTech Challenge

Το GreenTech Challenge by ESU NTUA στοχεύει να φέρει στο επίκεντρο της καινοτομίας το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να αποτελέσει ενοποιητικό στοιχείο ανάμεσα στις υπάρχουσες δομές του, προβάλλοντας τις πράσινες τεχνολογίες. Στοχεύει στην ευρεία και ενεργό συμμετοχή φοιτητών, τελειόφοιτων, ερευνητών και αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εξασφαλίζοντας καθοδήγηση και συμβουλευτική τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού των καινοτόμων ιδεών-σχεδίων όσο και κατά την παρουσίασή τους.

Μέσα από την καθιέρωση του, όραμα για το GreenTech Challenge by ESU NTUA αποτελεί η καθιέρωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα καινοτομίας παγκοσμίου φήμης καθώς αποτελεί ίδρυμα με μοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα για τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη και στις πράσινες τεχνολογίες. Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η καθιέρωση υψηλού αισθήματος ικανοποίησης των ομάδων που θα συμμετάσχουν είναι σημαντικός παράγοντας και ο διαγωνισμός στοχεύει να αποτελεί παροχή  βιωματικής εμπειρίας που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης της πράσινης καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Αποστολή μέσα από το GreenTech Challenge by ESU NTUA αποτελεί η ανάδειξη του ΕΜΠ έως προορισμό και γενεσιουργό δύναμη έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας με διεθνές κύρος ιδιαίτερα στους τομείς που άπτονται στην αειφόρο ανάπτυξη.

Keep the dates

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

Θεματικές Ενότητες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Επάρκεια και βιωσιμότητα των ορυκτών πόρων
 • Κλιματική αλλαγή
 • Μείωση εκπομπών του CO2
 • Κυκλική Οικονομία
 • Θαλάσσια Ανάπτυξη
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών μοντέλων ενεργειακών μοντέλων σε ΑΠΕ
 • Ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας σε ΑΠΕ
 • Συμμετοχή πολιτών στην περιβαλλοντική και οικολογική πολιτική

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

 • Έξυπνη διοίκηση και ενεργειακή διαχείριση πόλεων
 • Έξυπνη και καινοτόμα επιχειρησιακή λειτουργία βιώσιμων πόλεων
 • Οικολογική Κινητικότητα
 • Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων
 • Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση
 • Εφαρμογές ανάπτυξης συμμετοχής των πολιτών και ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

 • Νανοτεχνολογία
 • Προηγμένα πράσινα υλικά & Νέα χημικά προϊόντα
 • Συστήματα ευφυούς ελέγχου
 • Ρομποτική
 • Δομικά προϊόντα
 • Γενική κατηγορία

Enter your keyword