Προφιλ

Ανάπτυξη Συστημάτων Αξιολόγησης και Μοντέλων Λήψης Αποφάσεων

Ποιοι είμαστε

H Mantis Business Innovation είναι μία εταιρία που ιδρύθηκε το 2017 και ασχολείται με την ανάπτυξη Συστημάτων Αξιολόγησης και Μοντέλων Λήψης Αποφάσεων για το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Με την ανάπτυξη του online tool Mantis Startup Evaluator δίνει την δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και σε ιδιώτες να αξιολογήσουν Επιχειρηματικά Σχέδια και Εγχειρήματα με έγκυρο, αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο, γρήγορα και εύκολα.

Mantis Experts

Dr. Christos Ioan. Nikoloudis

Founder / CEO

nikoloudis@mantisbi.io

Dr. Christos Ioan. Nikoloudis

Nikolaos Ath. Rentzis

Co–Founder / Operations Manager

rentzis@mantisbi.io

Nikolaos Ath. Rentzis

Emmanouil Ioan. Mimis

Co–Founder / CMO

mimis@mantisbi.io

Emmanouil Ioan. Mimis
 • Αλγόριθμος αξιολόγησης
  Αλγόριθμος αξιολόγησης

  Η Mantis Bi βασίζεται σε έναν αλγόριθμο ειδικά σχεδιασμένο για την αξιολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης και των αλγορίθμων μεταβελτιστοποίησης.

 • Εισαγωγή Δεδομένων
  Εισαγωγή Δεδομένων

  Βασικό προτέρημα του αλγορίθμου είναι η εισαγωγή ποιοτικών μεταβλητών που χαρακτηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις αφού πρώτα ποσοτικοποιηθούν.

 • Αναλυτική έκθεση – report
  Αναλυτική έκθεση – report

  Μια έκθεση με πλούσια στοιχεία για κάθε αξιολόγηση αλλά και σύγκριση με ranking για όλες τις αξιολογήσεις νεοφυών επιχειρήσεων μεταξύ τους.

Mantis Startup Evaluator

Ένα χρήσιμο εργαλείο για:

 • Πανεπιστημιακά ιδρύματα

 • ΜΚΟ

 • Δήμους

 • Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας

 • Επιχειρηματικούς Επιταχυντές

 • Επιχειρήσεις

 • Venture Capitals (ΑΜΚΕΣ)

 • Ιδιώτες επενδυτές - Επιχειρηματικοί Άγγελοι

Σας παρέχουμε μια έκθεση με πλούσια στοιχεία για κάθε αξιολόγηση αλλά και σύγκριση με ranking για όλες τις αξιολογήσεις νεοφυών επιχειρήσεων μεταξύ τους.

Enter your keyword